Kepha – Kamatyan lyrics

Lahat ng tao’y mamamatay, walang sino man ang mabubuhay –
Ng isang libong taon dito sa mundong makasalanan
Handa ka bang itoy harapin, sakali mang ito’y dumating,
Nang hindi inaasahang pagkakataon?

Dapat mong isiping may katapusan
Ang buhay sa mundo ay mayroong hangganan
Kung wala si Kristo,
Ang kaluluwa mo’y patay.

Lahat tayo ay haharap sa Dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat
At kanyang huhusgahan ang lahat ng taong nagkasala
Isa’t isa Niyang tatanungin: “Bakit kita dito papapasukin –
Sa Kaharian kong walang hanggan?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *